گواهی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
گواهی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
گواهی انجمن ستصا
گواهی انجمن ستصا
گواهی انجمن خوردگی ایران
گواهی انجمن خوردگی ایران
گواهی انجمن تخصصی مراکزتحقیق وتوسعه صنایع و معادن
گواهی انجمن تخصصی مراکزتحقیق وتوسعه صنایع و معادن
گواهی انجمن بین المللی تیوب
گواهی انجمن بین المللی تیوب
Branding Certificate
Branding Certificate
Sales Certificate
Sales Certificate
ISO/TS 29001:2010
ISO/TS 29001:2010
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
ISO 10002:2004
ISO 10002:2004
ISO 10004:2012
ISO 10004:2012
انجمن علمی کیفیت ایران
انجمن علمی کیفیت ایران
انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
 
 

.Innovator and pioneer manufacturer of insulation poly-kraft metal jacketing (by continuous casting) in Iran 
.The manufacturer of seamless alloy steel tubes

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ابداع گران پدیده بوده

و هر گونه کپی برداری مشمول پیگرد قانونی میگردد.